Markbyggnad, från grävning av husgrunder till gårdsrenovering

 

Markbyggnad är en annan av Disne Ab: ursprungsverksamheter. Under alla våra år inom branschen har vi levererat mångsidiga tjänster inom detta område på otaliga objekt av de mest varierande slag. Vi har grävt för allt från egnahem till industrifastigheter, och i detta ingår även saneringsarbeten på historiska objekt. Exempel vi gärna nämner är husgrunder för egnahemshus, vägförbättring och gårdsarbeten. Vi utför saneringsarbeten också på beting, t.ex. dränering runt byggnader och montering av regn- och avloppsvattensystem. För alla dessa uppdrag använder vi oss av bandmaskiner i storlek 1–20 ton. Vår egen mångsidiga maskinpark och vårt gedigna kunnande garanterar att projekten lyckas!

 

Marksanering

Markarbete är ofta det första som behövs om man ska bygga nytt. Det gäller att gräver bort överlopps jord från tomten och fylla på med bärande massor och kapillärbrytande material i stället. Våra skickliga grävmaskinsförare gräver skickligt ur till önskad höjd och lastar samtidigt det material som ska forslas bort på lastbilar. Tack vare detta hålls tomten fri från överflödiga jordhögar som bara skulle bromsa upp andra arbeten med byggprojektet.

 

Grundgrävning för nybyggnad

Ett av de allra viktigaste skedena när man bygger nytt är grunden. Arbetet med grunden innefattar även grävning och markförflyttningar. Likaså ingår en massa grävarbete för dränering och avlopp i grundarbetet. Noggrann grävning säkerställer att huset står på stabil grund och att regnvatten inte kommer åt att sugas upp i husets viktiga konstruktioner.

 

Grundgrävning vid sockelrenovering

Om man snabbt blir tvungen att komma åt husets sockel på grund av fuktskada behöver man en grävmaskin. Först måste man gräva bort jordmassorna runt huset för att kunna åtgärda skadorna. Oftast orsakas fuktskadorna på husets sockel av markbeskaffenheten. Marken runt huset är för våt och bärigheten är därför svag, eller tjälisoleringen är bristfällig, och kanske den till och med saknas helt. Tjälen kryper ner längs sockeln och rubbar den. Avloppet får skador och bakterier som läcker ut i jorden orsakar förmultning. Grundvattennivån sjunker och pålarna kommer i kontakt med syre och förmultnar. När hela huset börjar sätta sig eller alternativt stiger är det hög tid att skrida till verket.

Sockelförskjutningar kan upptäckas bland annat av att en boll som sätts på golvet börjar rulla själv, eller av att det uppstår sprickor i skorsten, tegelväggar eller rappning, att fönster och dörrar är svåra att stänga eller inte hålls stängda, att takskäggen kroknar, karmfogar öppnar sig, eller av att det uppstår springor mellan golv och fotlist.

 

Grävning vid renovering av dränerings-, dagvatten- och avloppssystem

Renoveringen av dränerings-, dagvatten eller avloppssystem börjar alltid med att man blottar de gamla systemen genom att gräva fram det, helt och hållet eller endast kring problemstället. Jordmassorna kan alternativt bredas ut på gårdsplanen eller forslas bort. För att blotta systemen gräver man typiskt runt huset på alla sidor, och ibland även under huset. Även andra delar som hör till systemet utom rören blottas, dvs. brunnar och utloppsrör. Eventuell växtlighet som ligger i vägen för grävarbetet kan behöva avlägsnas. Trots att vi använder små maskiner vid grävning intill husväggar kan man aldrig helt undvika skador på gårdsplanen eller trädgården. Dessutom kan bortforslingen av grävmassor kräva transport med tunga fordon, vilket naturligtvis innebär att tunga lastbilar måste köra in på gårdsplanen. Efter att renoveringen är klar måste alltså också gårdsplanen återställas genom att man sår ny gräsmatta och eventuellt planterar nya växter. Det är alltså ingen dum idé att i samband med renoveringen samtidigt tänka på att eventuellt renovera trädgården! Vi hjälper dig gärna också med gårdsrenovering.

 

Montering av avloppssystem

Separata avloppssystem används i byggnader som inte är anslutna till ett kommunalt avloppsnät. Det betyder alltså fastigheter på glesbygden och fritidsfastigheter. Ett modernt avloppsvattensystem av hög kvalitet och brukssäkerhet är en investering som garanterar att brunnsvattnet hålls rent samtidigt som det höjer fastighetens värde. Vi monterar också regnvattensystem från alla tillverkare.

 

Gårdsrenovering

Vi renoverar också trädgårdar och gårdsplaner, exakt enligt kundens behov och önskemål. Innan vi sätter igång med saneringsplanen är det viktigt att kolla vad byggordningen bestämmer för området. I städer och kommuner kan byggordningen innehålla direktiv som gäller t.ex. trädfällning, stödmurar och jordslänter, och bestämmelser om gårdsbyggnader, t.ex. grillplatser, växthus och lekstugor, samt om snöuppläggningsplatser, planteringar, staket och stängsel, trafikanslutningar, trafikarrangemang etc. Dessa direktiv kan variera mellan olika områden och orter. Den kostnadseffektivaste lösningen är att planera in större trädgårdsrenoveringar samtidigt med andra grävarbeten på tomten.

 

Projektledning

Det krävs en god portion av organisationsförmåga för att hålla i alla trådar när flera företag och leverantörer samtidigt ska jobba på samma tomt. Om du vill står vi gärna till tjänst med en helhetsservice som tar hand om att stämma av tidtabeller, hålla jobbet löpnade och se till att allt sker enligt tidtabell.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

13 + 10 =