Taloyhtiön esteettömyysratkaisut

 

Kun taloyhtiön esteettömyysremontti on saatu päätökseen, lähetetään Ara:lle kuvat toteutuksesta. Tämän lisäksi Turussa kaupungin korjausneuvoja tekee tarkastuksen kohteessa ja hyväksyy tehdyt muutokset. Jos remontti on tehty puutteellisesti tai se ei täytä esteettömyysvaatimuksia, tarvittavat korjaukset on tehtävä ennen tukirahan maksatusta. 

 

 

Taloyhtiö voi saada avustusta sellaisen liikkumisesteen
poistamiseen, millä mahdollistetaan liikuntarajoitteisen pääsy
asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.
Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esim.

 

– ulko-ovien leventäminen ja ovien automatisointi

– kulkuluiskat ja kaiteet

– porrashissi

– hissin automaatti ovet (2018)

– valaistuksen parantaminen 

 

 

Kun taloyhtiössä suunnitellaan suurempia remontteja, kannattaa samalla miettiä
mahdollisuuksia parantaa taloyhtiön esteettömyyttä.
Esteettömyysremonttiin on mahdollista hakea Ara:n avustusta.
Avustuksen määrä voi olla jopa 45%, toteutuneista
remonttikustannuksista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys
esteettömyyden nykytilasta ja kuvaus siitä, miten sitä aiotaan
parantaa. Esteettömyyskartoitus on tähän sopiva työkalu.
Esteettömyyskartoitus kuuluu myös korvattavien kustannusten
piiriin.