Miksi taloyhtiön kannattaa teettää esteettömyyskartoitus?

Kun taloyhtiössä suunnitellaan esteettömyysremonttia tai ylipäätään remonttia, kannattaa selvittää voidaanko samalla parantaa taloyhtiön esteettömyyttä. Taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea esteettömyysremonttiinsa esteettömyysavustusta ARA:lta. ARA:n myöntämä avustus voi parhaimmillaan olla jopa 45% toteutuneista kustannuksista. Esteettömyyskartoitus ja asiantuntijapalkkiot kuuluvat myös näiden korvattavien kustannusten piiriin.

Esteettömyyskartoitus tarvitaan ARA:n korvaushakemuksen liitteeksi, osoittamaan korjaustarpeet ja suunnitellut korjaustoimenpiteet. Esteettömyyskartoitus on siis kuvallinen raportti, joka tarvitaan esteettömyysremontin alkumetreillä, kun pyydetään ARA:lta lupausta tukirahaan. Remontin päätyttyä, ennen maksatusta ARA:lle lähetetään vielä kuvat toteutuneesta remontista. Tämän lisäksi Turussa tarkastuksen tekee kaupungin korjausneuvoja, joka omalta osaltaan hyväksyy tehdyt toimenpiteet. Mikäli todetaan, että remontti on tehty puutteellisesti tai siinä on korjattavaa, tarvittavat muutokset on tehtävä vielä ennen tukirahan saamista.

ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim.

– ulko-ovien leventäminen
– ovien automatisointi
– valaistuksen parantaminen
– kulkuluiskat
– kaiteet
– porrashissi
– hissin ovet (2018)

ARA:n hakemukseen tarvitaan esteettömyyskaroituksen lisäksi paljon muitakin tietoja:

1. Yhtiökokouksen tms pöytäkirja, josta käy ilmi päätös hankkeeseen ryhtymisestä
2. Hankkeen rahoitussuunnitelma
3. Toimenpidelupa tai rakennuslupa
4. Hanketta koskevat suunnitelmat/rakennuksen piirrustukset
5. Esteettömyyskartoitus tai muu kuvallinen selvitys
6. Selvitys hankkeen kustannuksista
7. Kopiot rakentamista koskevista tarjouksista/sopimuksista
8. Kaupparekisteriote
9. Isännöitsijäntodistus
10. Tietoja kiinteistöstä

Teemme esteettömyyskartoitusten lisäksi taloyhtiöille mm. avustushakemusten täyttöä, lupien hakemista yms.