Invaluiska helpottaa liikkumista apuvälineen kanssa

Invaluiska tai tuttavallisemmin ramppi toimii vaihtoehtoisena kulkuyhteytenä portaiden rinnalla. Kun portaat tai tasoerot talon sisäänkäynnillä tai muissa tiloissa aiheuttavat ongelmia kuljettaessa apuvälineen kanssa tai liikuntakyvyn muuten heikettyä. Oikein toteutettuna invaluiska on turvallinen ja helppokulkuinen vaihtoehto portaille. Tärkeitä kriteereitä luiskan toteuttamisessa on mm. riittävän loiva kaltevuus, turvareuna, luistamaton luiskan pinta sekä käsijohde.

Miksi luiska ei saa olla liian jyrkkä?

Luiskan suositeltu kaltevuus on 5%, mutta korkeintaan se voi olla 8%. Tätä kaltevammalla luiskalla kuljettaessa on vaarana, että pyörätuoli kaatuu tai luiskalla kulku on yhtä hallitsematonta, kuin liukumäen laskeminen. Jokainen lisäprosentti kaltevuuteen tarkoittaa lisäksi sitä, että luiskan nouseminen vaikeutuu huomattavasti. Pitkillä luiskilla on oltava lepotaso tai lepotasoja, jotta luiskalla on mahdollista ja turvallista levähtää ja kerätä voimia loppumatkalle.

Miksi luiskassa pitää olla turvareuna?

Luiskan turvareuna estää apuvälineen renkaan tippumasta luiskan reunan yli ja estää näin pyörätuolia kaatumasta ja tippumasta luiskalta. Invaluiskan turvareuna lisää nimensä mukaan luiskan turvallisuutta.

Miksi invaluiskan ritilän silmäkoko on tärkeä?

Invaluiskissa joissa ns. pohjan materiaalina on käytetty ritilää, ritilän silmäkoon on tärkeää olla riittävän pientä. Liian suurisilmäisessä ritilässä apuvälineen pyörä voi juuttua siihen tai ohjautua luiskan ritilän mukaan. Liian suurisilmäinen ritilä voi myös ohjata esim. pyörätuolin kääntyät etupyörät virheasentoon. Tämä saattaa aiheuttaa kaatumisvaaran luiskalla tai ainakin tilanteen, josta pyörätuolilla liikkuvan hekilön on saatava väärään asentoon kääntyneet pyörät oikeaan asentoon, voidakseen jatkaa matkaansa. Pyörien kääntyminen voi aiheuttaa myös äkillisen pysähdyksen, jolloin pyörätuolissa istuvan henkilön tasapaino saattaa olla koetuksella.

Miksi luiskassa pitää olla käsijohde?

Vaikka luiska olisikin matala, siinä on oltava käsijohde, jotta apuvälineen kanssa liikkuva henkilö voi ottaa siitä tarvittaessa tukea tai vetää itseään sitä pitkin luiskaa ylös. Julkisissa tiloissa olevissa luiskissa käsijohteen on oltava kahdella korkeudella, jolloin eri pituiset henkilöt voivat valita, kummalta korkeudelta pitävät kiinni. Käsijohteen on tärkeää olla myös sellainen, että siitä saa hyvän otteen. Liian paksusta tai ohuesta käsijohteesta on vaikea saada riittävän tukevaa ja pitävää otetta.

Invaluiska vai porrashissi?

Invaluiska on hyvä ratkaisu paikkaan, jossa on sille riittävästi tilaa. Luiskan suositusten mukainen kaltevuus tekee luiskasta toisinaan niin pitkän, että sitä on vaikea tai mahdoton saada mahtumaan käytössä olevaan tilaan. Pienissä tiloissa usein hyvä vaihtoehto on hissi. Hissejä on erilaisia riippuen siitä, onko käyttökohde ulkona vai sisällä. Hissityyppejä ovat esimerkiksi tuolihissi, porrashissi, lavahissi ja erilaiset kuiluttomat kevythissit.

 

Lukkotavaratalosta löydät auton avainten varaosat ja lukot 24/7.

Lukkotavaratalo palvelee auton avain- ja lukkoasioissa viikon jokaisena päivänä, aikaan ja paikkaan katsomatta.