Raivaussiivouksella uusi alku kodin puhtaanapidolle

Raivaussiivousta tarvitaan silloin, kun kotiin on syystä tai toisesta kerääntynyt niin paljon tavaraa tai roskaa, että tilanne ei ole enää asukkaan hallinnassa. Raivaussiivousta voidaan tarvita myös esimerkiksi, kun kyseessä on kuolinpesän tyhjennys, vuokralainen on jättänyt jälkeensä tavaraa, asukkaalla on hamstraustaipumusta tai asunto on ollut pitkään siivoamatta.

Liika tavara tai roskat eivät ole ainoastaan esteettinen haitta vaan ne muodostavat merkittävän turvallisuusriskin asukkaalle sekä koko taloyhtiölle, koska asunnossa on niin paljon palokuormaa. Roskat ja liika tavara muodostavat myös riskin terveydelle, koska ne saattavat kerätä mm. hometta, tuholaishyönteisiä ja pahimmassa tapauksessa myös rottia. Liika tavara sen sijaan aiheuttaa merkittävän kompastumisriskin ja vaikeuttavat arjessa toimimista. Joskus tavaran ja roskien paljous voi estää jopa henkilön sairaalasta kotiutumisen.

Raivaussiivouksessa ylimääräinen tavara ja roskat poistetaan asunnosta. Työn voi suorittaa siivousalan ammattilainen oman harkintansa mukaan tai raivaukseen voi osallistua asukas itse tai asukkaan omainen. Usein on kuitenkin parempi että asukas itse ei osallistu tavarapaljouden raivaamiseen, koska tavaroihin syntynyt tunneside saattaa estää siivouksen kokonaan tai osittain.

Kun tavarat ja roskat on saatu raivattua asunnosta, kodissa suoritetaan perustellinen siivous. Asunnosta voidaan poistaa epämiellyttäviä hajuja tai allergian aiheuttajia mm. otsonoinnin avulla. Raivaussiivouksessa arvioidaan myös, tarvitseeko tila tuholaistorjuntaa, desinfiointia tai muuta erityistyötä. Joissain tapauksissa pelkkä tuholaistorjunta ei enää auta, vaan vaaditaan asunnon pintojen purkua, jotta tuholaiset saadaan poistettua asunnosta. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. luteiden poisto asunnosta.

Meiltä saat mm:

– asuntojen tyhjennys
– tilojen desinfiointi
– tilojen otsonointi
– tekstiilien pesut
– bakteeri-, home- ja tuholaiskohteiden purkutyöt

Kysy lisää
Tarja Oikarinen
p. 040 680 4950
tarja.oikarinen@disneoy.com