Onko taloyhtiössä suunnitteilla esteettömyyshanke?

Meiltä saat:

– Esteettömyyskartoitukset
– ARA:n hakemusten täyttö
– Hankesuunnittelu ja -valvonta
– Loppuraportointi

HUOM! Kartoitus ja asiantuntijapalkkiot kuuluvat ARAn korvattavien kustannusten piiriin.

Esteettömyyskartoitus

Esteettömyyshanke alkaa aina esteettömyyskartoituksella, jossa selvitetään kohteen esteettömyyden taso. Esteettömyyskartoitus liitetään mm. ARAn korjausavustushakemukseen. Esteettömyyskartoitus on kuvallinen raportti, jossa osoitetaan korjaustarpeet ja selvitetään korjaustoimenpiteet. Esteettömyyskartoitus antaa selkeän kuvan kohteen remonttitarpeista sekä ehdotuksen niiden toteuttamisesta. Esteettömyyskartoituksessa tarkastellaan mm. oviaukkojen leveyksiä, kynnysten korkeuksia, ovien avaamiseen tarvittavaa voimaa, portaiden askelmia ja käsijohteita sekä luiskien kaltevuuksia.

Hankesuunnittelu

Meiltä saat myös apua esteettömyyshankkeen läpiviemiseen. Teemme taloyhtiölle ARA:n avustushakemusten täytön, sijoituslupahakemukset sekä mahdolliset ennalta-aloitusilmoitukset.

Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat taloyhtiössä olla esim.

– ulko-ovien leventäminen
– ovien automatisointi
– valaistuksen parantaminen
– kulkuluiskat
– kaiteet
– porrashissi
– hissin ovet (2018)