Maanrakennus Turku

Maanrakennus on kuulunut Disnen palveluihin alusta saakka ja olemmekin toimittaneet historiamme aikana palveluitamme monipuolisesti, erilaisiinkin kohteisiin. Kohteemme vaihtelevat omakotikohteista teollisuuskiinteistöjen maarakennustöihin sekä vanhojen, jopa historiallisten kohteiden saneeraustöihin. Esimerkkeinä uudisrakennusten pohjat, teiden parannukset ja pihatyöt. Saneeraustöistä urakkana toteutetaan mm. talojen ympäri kierrot salaoja ja sadevesi järjestelmät ja jätevesijärjestelmien asennus. Maanrakennustöihin käytössämme on 1-20 tn telakoneet. Oma monipuolinen kalustomme sekä kotimainen ja ammattitaitoinen työvoimamme varmistavat projektin onnistumisen.

Maa-aineksen vaihtotyöt Turku

Uuden kiinteistön ensimmäisiä rakennusvaiheita on usein maarakennus. Tontilta kaivetaan ylimääräiset maat pois ja korvaten ei-kantavat maa-ainekset kantavilla kivi-aineksilla ja kapillaarikatkolla. Ammattitaitoiset kaivinkoneenkuljettajamme kaivavat maan tehokkaasti vaadittuun korkoon ja lastaavat poiskuljetettavat maa-ainekset autoon. Kuljetamme pois vietävän maan maankaatopaikalle, jolloin ylimääräinen maa-aines ei jää tontille hidastamaan rakennusprojektin etenemistä.

Uudisrakennusten pohjat Turku

Koko rakennusprojektin yksi tärkeimmistä vaiheista on talon pohjatyöt. Talon pohjatyöt pitävät sisällään kaivuut ja maansiirrot. Näihin kuuluvat myös salaojien ja viemäröintien kaivuut. Tarkasti tehty kaivuu varmistaa, että talo saa alleen tukevan pohjan ja sadevedet eivät pääse imeytymään talon rakenteisiin.

Maanrakennus perustusten korjauksessa

Kun talon perustuksiin täytyy päästä käsiksi, kosteusvaurion tai muun vaurion vuoksi, talon ympäriltä kaivetaan maa-aines pois, jotta tarvittavat korjaustoimet voidaan toteuttaa. Talon perustusten vaurioitumien johtuu yeisimmin maaperään liittyvistä asioista. Maa on liian märkää ja kantavuus on kärsinyt, routaeristys on puutteellinen tai sitä ei ole. Routa on päässyt liikuttelemaan kivijalkaa, lähiviemäri on rikkoutunut ja maaperään päässeet bakteerit lahottavat, pohjavesi on laskenut ja paalut altistuvat hapelle alkaen lahota. Kun koko talo siirtyy, painuu tai nousee, on syytä ryhtyä toimiin. Perustusten liikkumisesta voivat viestiä seuraavat asiat: Pallo pyörii itsekseen nurkkaan, piippu, tiiliseinä tai rappaus halkeilee, ikkunat tai ovet eivät mene kiinni tai eivät pysy kiinni, räystääseen on ilmestynyt mutka, karmien liitokset aukeavat, uusia rakoja ilmestyy yllättäen jalkalistan ja lattian väliin.

Salaoja-, hulevesi- ja viemärijärjestelmät Turku

Salaoja-, hulevesi- ja viemäriremontti alkaa aina vanhojen järjestelmien esille kaivuulla, joko ongelmakohdan osalta tai kokonaisuudessaan. Kaivettu maa-aines joko levitetään pihalle tai kuljetetaan maankaatopaikalle. Järjestelmien esille saamiseksi kaivetaan normaalisti talon jokaiselta sivulta ja mahdollisesti myös talon alta. Järjestelmään kuuluvat muut osat esim. kaivot ja poistoputket kaivetaan myös esille. Kaivuutyön tieltä joudutaan poistamaan myös linjalla oleva mahdollinen kasvillisuus. Vaikka talon vierustat kaivetaan yleensä pienellä kaivinkoneella, ei remontin aikana voida täysin välttyä pihan vaurioilta. Lisäksi maa-ainesten poisvienti ja uuden tuonti vaativat kuorma-autokuljetuksen, jolloin pihalle joudutaan ajamaan raskailla ajoneuvoilla. Kunnostustöiden jälkeen, kaivannon täytön lisäksi piha täytyykin palauttaa entiselleen, kylvämällä nurmikkoa ja istuttamalla mahdollisesti uusi kasveja. Kaivaustöiden yhteydessä kannattaakin miettiä, halutaanko pihaan samalla enemmänkin uudistusta. Meiltä saat myös pihan kunnostustyöt.

Jätevesijärjestelmien asennukset Turku

Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat mm. haja-asutusalueella olevat pientalot sekä vapaa-ajan asunnot. Laadukas, nykyaikainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä on investointi, jolla kaivovesi pysyy puhtaana ja joka nostaa kiinteistön arvoa. Asennamme kaikkien merkkien sadevesijärjestelmiä.

Piharemotti Turku

Teemme myös piharemontteja, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pihan saneeraussuunnitelmaa tehtäessä on hyvä tutustua oman asuinalueen rakennusjärjestykseen. Kuntien ja kaupunkien rakennusjärjestykset ohjeistavat mm. puiden kaatoa, tukimuurien ja pengerrysten rakentamista, piharakennusten kuten grillikatosten, kasvihuoneiden ja leikkimökkien rakentamista ja sijoittamista tontille, lumien kasausta, istutuksia, pihan aitaamista, tonttien ajoliittymiä, tieliikennejärjestelyjä jne. Ohjeistuksen sisältö vaihtelee alue- ja paikkakuntakohtaisesti. Kustannustehokkainta on ajoittaa laajempi piharemontti muiden pihalla tehtävien kaivutöiden yhteyteen.

Projektin hallinta

Hyvä organisointikyky on tarpeen, kun tontilla työskentelevät samanaikaisesti useamman yrityksen työntekijät ja tavarantoimittajat. Meiltä saat halutessasi kokonaisvaltaisen palvelun, jolloin huolehdimme aikataulujen yhteensopivuudesta, töiden etenemisestä sekä aikataulussa pysymisestä.

Meillä on tieturva 1- ja 2- pätevyydet.

Kysy lisää
Maanrakennus
Ville Inkinen
p. 0400 782 385
ville.inkinen@disneoy.com

Kysy lisää maarakennuksesta

Lukkotavaratalosta löydät auton avainten varaosat ja lukot 24/7.

Lukkotavaratalo palvelee auton avain- ja lukkoasioissa viikon jokaisena päivänä, aikaan ja paikkaan katsomatta.