Vastaava työnjohtaja Turku

 

Vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari tarvitaan yleensä kaikkiin rakennusluvan vaativiin rakennustoimenpiteisiin. Disnestä saat vastaavan mestarin palvelut, kaiken kokoisiin rakennushankkeisiin. Vastaava mestari edellyttää, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaan. Vastaava on vastuussa siitä, että rakennustyö toteutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Vastaava huolehtii myös, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään oikeita ja hyväksyttyjä, sekä hyväksi todettuja rakennusmateriaaleja. Vastaava mestari tilaa kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta tarvittavat katselmukset. Viranomaisen vaatima vastaava mestari ei pientalotyömailla tavanomaisesti johda päivittäin työmaata, vaan rakentamisen kokonaisvastuu ja eteneminen on edelleen rakennuttajan tai urakoitsijan vastuulla. Työnjohtajaa ei siis tarvita työmaalla täysipäiväisesti ja siksi rakennuttajan kanssa sovitaan tarpeellisesta käyntimäärästä.

 

Vastaava työnjohtaja kannattaa valita jo rakennushankkeen alkumetreillä

 

Vastaava työnjohtaja on yksi rakennushankkeen tärkeimmistä lenkeistä. Valitsemalla hyvän vastaavan mestarin voit säästää jopa tuhansia euroja esimerkiksi talotoimittajia vertailtaessa. Vastaava osaa neuvoa esimerkiksi talopaketin valinnassa. Vastaava mestari osaa ammattilaisena kertoa mm. mitä talopaketti todellisuudessa sisältää ja mitä se ei sisällä. Siksi vastaava työnjohtaja kannattaa valita jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Vastaava mestari on myös tärkeä linkki rakentajien ja rakennuttajan välillä.

Vastaava työnjohtaja hoitaa

  1. Vastaava työnjohtaja Ilmoittaa rakentamisen aloittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle.
  2. Valvoo, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
  3. Puuttuu mahdollisiin puutteisiin ja virheisiin, jotka tulevat esiin rakennustyön edetessä sekä huolehtii, että tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi tehdään.
  4. Huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
  5. Valvoo, että rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennus- työn tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Kuka voi toimia vastaavana työnjohtajana?

 

Vastaavan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennustarkastaja. Pätevyysvaatimukset vaihtelevat hieman kunnittain ja projektin vaativuuden mukaan. Tyypillisesti kuitenkin työnjohtajalta vaaditaan tutkinto ja useamman vuoden työkokemus. Tutkinnolla tässä tapauksessa tarkoitetaan rakennustekniikan insinööriä tai rakennusmestari- tai sitä korkeamman rakennusalan tutkintoa.

Ota yhteyttä
Ville Inkinen
ville.inkinen(at)disneoy.com
puh. 0400 782 385

Kysy lisää vastaavan työnjohtajan palveluista

Lukkotavaratalosta löydät auton avainten varaosat ja lukot 24/7.

Lukkotavaratalo palvelee auton avain- ja lukkoasioissa viikon jokaisena päivänä, aikaan ja paikkaan katsomatta.