Taloyhtiön esteettömyyskartoitus antaa tietoa esteettömyyden tasosta

Taloyhtiön esteettömyyskartoitus tulee ajankohtaiseksi, kun joku talon asukkaista kaipaa helpotusta liikkumiseensa. Usein taloyhtiön esteettömyyteen aletaan kiinnittää huomiota, kun taloon muuttaa apuvälineen kanssa liikkuva henkilö tai jokun asukkaan toimintakyky heikkenee niin, että ennen helppokulkuinen kotiympäristö muuttuukin jokapäiväiseksi haasteeksi. Esteetön ympäristö ei kuitenkaan ole ainostaan vanhusten tai liikuntarajoitteisten etu vaan se lisää kaikkien talossa liikkuvien henkilöiden liikkumisen turvallisuutta ja mukavuutta. Parhaimmillaan esteettömyyttä ei huomaa lainkaan.

Taloyhtiön esteettömyyskartoitus on hyvä tapa selvittää taloyhtiön esteettömyyden tilaa. Kartoituksella selvitetään mm. taloyhtiössä olevia liikkumisen ja näkemisen ongelmakohtia. Esteettömyyskartoitus suoritetaan mittaamalla ja havainnoimalla taloyhtiön tilojan tai niiden osia. Esteettömyyskartoituksen voi suorittaa itse tai tilata työn koulutetulta esteettömyyskartoittajalta. Esteettömyyskartoittaja tekee kartoitettavista tiloista kuvallisen dokumentin, jossa selvitetään tilojen esteettömyyden taso ja pyritään löytämään kohteeseen esteettömyyttä parantavia ratkaisuja.

Taloyhtiön esteettömyyskartoitus laaditaan aina kohteen mukaan

Taloyhtiön esteettömyyskartoitus suunnitellaan aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kartoituksen laajuus ja kartoitettavat tilat valitaan sen mukaan, mihin taloyhtiö kaipaa muutosta. Kartoituksessa voidaan keskittyä esimerkiksi ainoastaan pääoviin ja sisäänkäyntien esteettömyyteen tai ottaa mukaan myös taloyhtiön yhteiset tilat, kuten saunatilat ja varastot. Kartoituksen yhteydessä voidaan tehdä taloyhtiön tiloissa esteettömyyskävely. Esteettömyyskävelyyn voivat osallistua taloyhtiön asukkaat tai edustajat. Erittäin arvokasta tietoa saadaan, jos kävelyyn osallistuu apuvälineiden kanssa liikkuvia asukkaita. Ulkopuolinen kartoittaja puolestaan havainnoi tiloja ns. uusin silmin. Talossa pitkään asuneet asukkaat ovat monesti tottuneet talossa oleviin haasteisiin, taloon kuuluvina ominaisuuksina. Tilanne tietysti muuttuu, mikäli toimintakyky heikkenee niin paljon, että talon esteettömyyshaasteet estävät liikkumisen kokonaan. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi tasoero- ja heikko valaistus pääoven edessä. Liikkumisen ongelmat kertaantuvat, kun niihin yhdistetään talven pimeys ja liukkaus.

Usein taloyhtiössä halutaan keskittyä pääsisäänkäyntien esteettömyyden selvittämiseen. Silloin kartoitus pitää sisällään sisäänkäynnin edustan, talon ulko- ja sisäpuolelta. Esteettömyyskartoituksen hinta määräytyy kartoitettavan kohteen laajuuden mukaan. Tarvittaessa kartoitus voidaan laajentaa yleisten tilojen lisäksi sisältämään asuntojen esteettömyyskartoituksen.

Esteettömyys on elämänlaatua

Nykyään myös monet lapsiperheet arvostavat esteettömyyttä ja sen tuomaa helppoutta ja liikkumisen turvaa arjessa. Esteettömyys on yhä useammalle asunnon ostajalle tai vuokraajalle valintapäätökseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Moni hankkii esteettömän asunnon jo ennen varsinaista tarvetta, tällöin puhutaan ns. varautujista. Osa varautujista on vielä työelämässä ja osa on eläkkeellä olevia seniori-ikäisiä, jotka eivät toimintakykynsä puolesta vielä tarvitse esteetöntä kotia. Esteettömyys tulisi nähdä kilpailuvalttina ja osana taloyhtiön kunnossapitoa.

ARA:lta voi hakea avustusta taloyhtiön esteettömyysremonttiin. Esteettömyyskartoitus toimii tässä hakemuksen tukena.

Kynnysluiskat voit tilata verkkokaupastamme tai noutaa myymälästämme.
Myymälämme palvelee ma-pe 8-16, Pitkämäenkatu 13, Turku