Taloyhtiön esteettömyyskartoitus
Taloyhtiön esteettömyyskartoitus tarvitaan Aran hakemuksen liitteeksi

Taloyhtiön ovet
ovat koko talon murtoturvallisuuden perusta. Kun taloyhtiön ovet
alkavat olla huonossa kunnossa, ne eivät välttämättä enää
rantellisesti anna riittävää suojaa taloyhtiölle. Huonossa
kunnossa olevat pääovet saattavat houkuttaa asiattomia kulkijoita,
antaen mielikuvan helposta murtokohteesta. Taloyhtiön pääovet ja
sisäänkäynti ovat koko talon käyntikortti. Niistä muodostuu
talossa kävijöille mielikuva siitä, miten talossa asioita
hoidetaan ja missä kunnossa taloyhtiö on.

Pääovet
vaikuttavat merkittävästi myös asukkaiden jokapäiväiseen
elämään. Parhaimmillaan ovet toimivat niin, ettei niihin kiinnitä
huomiota, mutta pahimmillaan ne voivat rajoittaa jokapäiväistä
elämää. Kun ovet on raskaita ja vaikeasti avattavia tai niiden
läheisyydessä on askelmia, voivat ne rajoittaa joidenkin asukkaiden
liikkumista kokonaan tai osittain. Jos ulko-oven avaamisesta tulee
päivän suurin haaste, voi elämä pikkuhiljaa rajoittua kokonaan
oman kodin seinien sisälle ja tulla riippuvaiseksi toisista
ihmisistä.

Oviremonttia
suunniteltaessa kannattaa miettiä samalla koko oviympäristöä. Kun
oviremontti suunnitellaan huolella, voidaan sen yhteydessä poistaa
mahdolliset tasoerot oven sisä- ja ulkopuolelta tai ainakin
helpottaa niissä liikkumista. Olennainen osa turvallisuutta on myös
hyvä valaistus ovien läheisyydessä. Hyvä valaistus vähentää
paitsi ilkivaltaa, se lisää liikkumiseen turvallisuutta.

Taloyhtiöillä on
mahdollisuus saada esteettömyyttä parantaviin remontteihin Ara:lta
avustuksia. Avustuksen määrä on maksimissaan 45%
remonttikustannuksista. Avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan
esteettömyyskartoitus, josta selviää remontin lähtötilanne sekä
suunnitellut korjaustyöt. Ennen avustuksen maksua, Ara haluaa nähdä
vielä, että remontti on toteutettu esteettömyyssuositusten
mukaisesti. Esteettömyyskartoituksen hinta kuuluu myös Ara:n
avustuksen piiriin.