Kvalitet och energieffektivitet med VVS-tjänster

 

VVS-tjänsterna, dvs. våra hustekniska tjänster skapar i sin enklaste form en behaglig boendemiljö och ett problemfritt vardagsliv. VVS-tjänsterna är alltså det gemensamma begreppet för alla våra tekniska tjänster, alla system och all apparatutrustning som hör ihop med fastigheten och dess utrymmen. Hustekniken omfattar också vissa faktorer som inverkar på hur effektivt fastigheten utnyttjar energi, dess miljöpåverkan och hur användarvänlig fastigheten är. Sådana faktorer är bland annat luftväxlingen, vattnet, uppvärmningen, belysningen samt dataförbindelserna. Till hustekniken räknar vi dessutom fastighetens system för kylning, passerkontroll, tele och data, samt brandsäkerhet.

 

Disnes VVS-tjänster

Disne Ab har all de tjänster du behöver inom VVS. Vi tar hand om service, reparationer, montering och installation. Yrkeskunnigt, pålitligt och med lång erfarenhet. Det kan t.ex. gälla och alla åtgärder som berör uppvärmning, kylning, bruksvatten, luftväxling och avlopp med. Hos oss får du dessutom tillbehör, installationer och användarskolning. Typiska exempel på VVS-arbeten är fastighetens rörarbetet samt rengöring, mätning, inställning och underhåll av ditt luftväxlingssystem, samt arbeten som berör uppvärmningssystem och värmepanna samt oljebrännarservice.

 

Luftväxling

Våra luftväxlingstjänster innehåller allt det som hör till fastighetens luftväxling. En god luftväxling garanterar fungerande och trivsamma inomhusmiljöer, vare sig det gäller hemmet, arbetsplatsen eller offentliga utrymmen. Oberoende av storlek och användningssyfte lönar det sig alltid att satsa på luftväxlingen. Ren inomhusluft är en av grunderna för gott välbefinnande, och den har en stor betydelse för bland annat hur pigg och vaken man känner sig och hur man trivs i utrymmena. Disne Ab är entreprenören som kan sin sak även inom detta område, och till vår hjälp har vi den allra senaste tekniken. Vi står till tjänst med helhetsrenoveringar, men tar oss lika gärna an också mindre luftväxlingsåtgärder, service, samt mätningar och inställningsarbeten.

 

VVS

Våra VVS-tjänster omfattar alla tänkbara delområden inom VVS-entreprenad. Vi tar oss an såväl nybyggnad som renoveringsobjekt. Vi använder oss av de modernaste lösningarna för att effektivera hustekniken och spara kostnader. Utöver massiva entreprenader tar vi oss gärna an också mindre VVS-serviceåtgärder, som t.ex. reparationer av läckande rör, uppvärmningssystem, samt grundservice av fastighetens luftväxlingssystem. Vi är den du ska ringa när det inte kommer vatten ur kranen – eller när det inte rinner ut!

 

Värmesystem

Vare sig du står inför val av kylnings- eller uppvärmningssystem till en ny fastighet, eller tänker förnya ditt gamla system står vi gärna till tjänst med råd och information om vilka system som kunde vara lämpliga just för dig. Hos oss på Disne hittar du helhetslösningar inom värme och kylning för både små och stora fastigheter. Våra objekt omfattar såväl egnahemshus, parhus, semesterbostäder, som vånings- och radhus, inte heller affärsfastigheter och offentliga byggnader att förglömma.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

11 + 9 =