Diamantsågning och -borrning med knivskarpa och exakta snitt i sten

 

Diamantsågning och -borrning hör till våra absoluta specialkompetenser. Vår utrustning lämpar sig för alla slags objekt, och vår personal vet verkligen hur man använder den! Diamantborrning är ditt val om du behöver genomföringar för elkablar eller luftväxlingskanaler. Du får exakta och perfekt runda hål i stenmaterial och i betong. Diamantborrning och -sågning är också metoderna om du behöver ändra i konstruktioner för att bättre anpassa dem till nya användningsändamål, eller för att enkelt skapa utrymme för ny husteknik.

Diamantsågning ger exakta öppningar för t.ex. dörrar, fönster, rörschakt, samt spår i stenmaterial som betong, tegel, sten, berg eller asfalt. Våra typiska uppdrag varierar från t.ex. förstoring av öppningar för trappor, fönster, dörrar till andra öppningar och genomföringar. Diamantsågning är också en perfekt metod för att såga upp rörelsefogar, fåror för kablar och rör, samt för kapning av balkar eller pelare. Vi klarar både raka och lutande snitt.

 

Exempel på objekt som lämpar sig för diamantsågning och -borrning:

  • Genomföringar för VVS i nybyggen och saneringsobjekt
  • Sågning och kapning av håldäcksplattor
  • Rivning

 

Kriterier för vad våra diamantsågar och -borrar klarar av:

  • Borrning 19–800 mm
  • Sågning 0–700 mm
  • Handsågning 0–450 mm
  • Vajersågning utan begränsning
  • Hålsågning med vajer 800–3000 mm
  • Diamantslipning

 

Undvik damm. Välj diamantsågning och -borrning

Vid diamantsågning och -borrning kyler vi med vatten som binder det stendamm som uppstår, samtidigt som det kyler ytorna. Tack vare moderna metoderna och gedigen yrkeskunskap inom detta område kan vi utan svårighet anpassa kylvattenmängderna så att jobbet inte lämnar någon ”röra” efter sig, inte ens inomhus. Dammfrihet är särskilt viktigt i objekt där det pågår annan verksamhet vid samtidigt med ombyggnaden. Beakta emellertid att diamantsågning och -borrning ger upphov till buller, trots att de inte leder bullret ut i byggnadsstommen.

 

Vad kostar det?

Priset för diamantsågning och -borrning påverkas av hålets storlek och djup, samt dessutom av materialet. Sågning och borrning i sten går långsammare än i betong, och är därmed dyrare. Om betongen är kraftigt armerad går arbetet ännu långsammare. Speciellt knepigt är det att såga eller borra i riktning uppåt eller i lutande ytor, och det kräver specialkunskaper. Priset fastställs alltså per centimeter och meter.

 

Vi sågar också fåror

Det betyder alltså fåror för elkablar och kopplingsdosor i betong- och tegelväggar och -tak. Liksom vid sågning och borrning blir resultatet exakt och arbetet sker dammfritt. Diamantsågning ger möjlighet till vilken typ av fåror som helst, t.ex. för elkablar, olika slag av rör eller kabeldragningar i sten- och betongväggar, samt i tak och golv.

Vår styrka ligger i en modern utrustning av toppkvalitet, och i vårt kunnande som likaså är på toppen. Vi klarar alla uppdrag snyggt och exakt, vare sig det gäller att såga eller att borra, till och med fåror, även när objekten är speciellt utmanande.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

6 + 15 =