Hinderfrihet är nyttigt för alla

 

Hinderfrihet i hemmet betyder att hemmet är en trygg och bra plats att bo och leva i, oavsett om du är ung eller gammal, vare sug du behöver rörelsehjälpmedel eller dina ben är friska. Särskilt värdefull är hinderfrihet när någon sjukdom överraskar eller när rörelseförmågan ger vika. De flesta av oss vill helst bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt. Det är alltså en god idé att granska och beakta hinderfrihetsfrågor redan i ett tidigt skede. Det säkerställer att vardagen löper så smidigt det är möjligt även när ålderdomen kommer på och livssituationen förändras.

I bästa fall kan en hinderfrihetssanering kombineras med andra byggåtgärder i hemmet. Då är det möjligt att slå två flugor i en smäll och att spara en slant på kuppen, samtidigt som renoveringen vid behov kan delas upp i olika faser.

Om ändringsarbetena utförs först när hinderfrihet redan är har blivit ett problem är det vanligtvis nödvändigt att göra hela renoveringen på en gång för att vardagen i hemmet ska kunna fungera. Den bästa uppfattningen om vilka hinder som finns i hemmet och om vad hinderfriheten förutsätter finns ofta hos invånaren själv, men en utbildad hinderkartläggare kan vara till stor hjälp genom att betrakta hemmets utrymmen med, så att säga, andra ögon. Utgående från kartläggningen gör vi inför renoveringen upp en plan på hur hemmet skulle kunna göras lättare att röra sig i.

Hinderfrihet betyder inte att man blir tvungen att avstå från de vackra och hemtrevliga miljöerna i hemmet. Renoveringen kan, liksom alla renoveringar, förverkligas utgående från invånarens egen stil och estetiska värden. Till skillnad från offentliga utrymmen, där kravet är att utrymmet ska kunna betjäna alla typer av personer lika bra görs hinderfrihetsändringar i bostäder alltid individuellt för att bäst kunna betjäna invånarens och familjens behov.

 

Tänk åtminstone igenom dessa hinderaspekter i ditt hem:

 • Behöver du gå i trappor när du kommer hem?
 • Är det tungt att öppna ytterdörren?
 • Är golven hala?
 • Är du tvungen att förvara saker på höga platser?
 • Är det lätt och tryggt att använda tvättrum och toaletter?
 • Är huset utrustat med hiss?

 

Hinderfriheten gömmer sig i de små detaljerna

Ofta förbättras hinderfriheten i hemmet redan genom att man möblerar om och gör sig av med onödiga saker. Tillräckligt breda gångrutter, tydlig gruppering av möbler och stabila möbler som inte faller omkull när man sätter sig eller stiger upp är bra för vem som helst. Mattor är en vanlig orsak till att personer snubblar och faller, och därför är det en god idé att använda sunt förnuft när man placerar ut mattor, särskild om man har nedsatt rörelseförmåga.

Genom färgkontraster är det lätt att underlätta både rörligheten och utrymmesperceptionen för personer med nedsatt syn. Man kan t.ex. måla dörrposterna eller förse dem med lister i en kontrasterande färg, vilket gör det lättare för en synskadad person att urskilja dörröppningarna. Eller varför inte använda färgeffekter som samtidigt skapar stämning i hemmet? För dig som behöver rörelsehjälpmedel underlättas vardagen redan av att man avlägsnar trösklar, eller alternativt monterar tröskelramper. Även dessa åtgärder kan göra utrymmesanvändningen smidigare och bekvämare för vem som helst!

 

Hinderfriheten förbättras t.ex. genom att:

 • Bygga ramper
 • Sänka trösklarna
 • Avlägsna trappsteg
 • Bredda dörröppningar
 • Montera trappräcken, räcken och handtag
 • Förnya låsningen och byta ut dörrhandtag till sådana som kräver mindre kraft
 • Montera dörröppnare och -stängare för att underlätta användningen av huvuddörren

 

Hinderkartläggning

Hinderkartläggningar används vid granskning av bostäder och miljöer ur hinderfrihetssynpunkt. Man mäter upp och betraktar bostaden från ett hinderfrihetsperspektiv för att utreda bostadens eller gårdsplanens hindernivå. Kartläggningen granskar bland annat dörrarnas bredd, trösklarnas höjd, hur mycket kraft som behövs för att öppna dörrar, hur trappsteg och räcken fungerar, samt ramplutningar. Kartläggningen kan användas som grund för renovering, men också vid ansökan om bidrag.

 

Hinderfrihet på bostadsmarknaden

Man räknar med att behovet av hinderfria bostäder år 2030 kan uppgå till över en miljon bostäder. I dag finns det i landet 300 000 hinderfria bostäder. Det växande behovet förklaras framför allt av det faktum att vår befolkning åldras, och det med fart. Idag klarar inte nybyggnadsverksamheten av att svara mot de framtida kraven, utan det kommer att behövas kraftiga satsningar på hinderfrihetsrenovering i det nuvarande bostadsbeståndet. I framtiden kan hinderfriheten bli ett säljargument på grund av ökande efterfrågan på hinderfritt boende.

 

Tröskelramper

I vår butik hittar du gummiramper för montering vid trösklarna. De gör det lättare att ta sig fram med rörelsehjälpmedel. Ramperna är tillverkade i gummi och lämpar sig för bruk både inomhus och utomhus. De är lätta att forma med en vass kniv eller med sticksåg. Ramplisternas botten är tejpförsedda, men i våtutrymmen och utomhus är det bra att dessutom använda lim för att fästa ramperna.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

13 + 4 =