Luftvärmepumpen sparar värmekostnader och ökar boendetrivseln

 

Moderna och effektiva luftvärmepumpar minskar värmekostnaderna betydligt, samtidigt som de gör hemmet trivsammare att bo i. En annan fördel med luftvärmepumpar är snabbheten, både beträffande uppvärmning och kylning av fastigheten. Värmepumpen gör det möjligt att på till och med mycket korta stunder höja eller sänka inomhustemperaturen med flera grader, emedan t.ex. temperaturjusteringar med golvvärme först flera timmar senare märks i inomhusluften. Om din elräkning per månad ligger i trakten av 100 € eller högre är det värt att tänka på att skaffa en luftvärmepump.

Vid val av luftvärmepump ska du beakta husets storlek och energiklass, dvs. hur väl byggnaden håller värmen kvar inomhus. Energiklassen påverkas av bland annat faktorer som isolering, luftväxling, fönster etc. Vid beräkning av kyleffekt ska husets totala värmebelastning beaktas, vilken i sin tur påverkas av bland annat fönstrens riktning och storlek, takkonstruktioner, bastu, hushållsmaskiner, belysning och antalet invånare. Det lönar sig alltid att kontakta en expert innan man väljer luftvärmepump. Experten känner till egenskaperna hos de olika värme- och kylanläggningarna och kan rekommendera den modell som bäst lämpar sig för respektive utrymme och användningssyfte.

Luftvärmepumpar sköter både enkelt och förmånligt både uppvärmning och kylning av egnahemshus, sommarstugor och andra utrymmen. Samtidigt fungerar luftvärmepumpen som en luftkonditioneringsanläggning och som avfuktare, och ser till att dina utrymmen hålls svala på sommaren och varma på vintern. Luftvärmepumpen utnyttjar utomhusluftens värmeenergi och konverterar den till värme eller svalka.

Värmepumpen ger inbesparingar oavsett vilken typ av uppvärmning du har för närvarande. Störst är inbesparingarna i hus som idag uppvärms med direkt el eller olja. Luftvärmepumpar kan monteras i både gamla och nya byggnader. Om du använder luftvärmepumpen som tilläggsvärmekälla tjänar du i normala fall in priset på några år. Den långsamt cirkulerande luften utjämnar temperaturen i hela huset, samtidigt som den fräschar upp rumsluften. Tack vare en luftvärmepump minskar också riskerna för fukt- och mögelskador, i och med att fukthalten i inomhusluften minskar.

 

Klarar luftvärmepumpen sträng köld?

Eftersom luftvärmepumpen fungerar genom att ta till vara värme ur utomhusluften minskar dess effekt klart i temperaturer under -20° C. De modernaste pumparna klarar emellertid av att producera värme till och med i temperaturer på -30° C. En rätt dimensionerad och regelbundet underhållen luftvärmepump värmer ända ner till -15° C, men i lägre temperaturer behöver den hjälp av din huvudsakliga värmekälla.

 

Kan man hålla grundvärme i stugor eller garage under vintern med en luftvärmepump?

De nya luftvärmepumparna är i allmänhet utrustade med ett läge för grundvärme vilket gör det möjligt att ställa in temperaturen på t.ex. +10° C. Pumpen håller då temperaturen inom ett intervall mellan +8° C och +10° C. Inomhustemperaturen får emellertid inte sjunka under +5° C, för då slutar pumpen att fungera. Förutom en värmepump behöver dessa utrymmen alltså en elektrisk radiator för de fall när temperaturen utomhus sjunker under -15° C och pumpen inte själv klarar av att producera tillräckligt med värme.

 

Vad kostar det att kyla med luftvärmepump?

Det är betydligt billigare att kyla utrymmen med en luftvärmepump än att värma dem. Det kommer sig av att uppvärmningen innebär en temperaturhöjning från t.ex. -10° C utomhus till +24° C inomhus, medan kylningen bara behöver en skillnad på ett par grader. Kylning kostar i snitt cirka 0,30–0,50 € per m2. Effektivast kyler pumpen om den får stå påkopplad hela tiden, och står inställd på önskad temperatur, t.ex. +23° C.

 

Sprider luftvärmepumpen värme från t.ex. en öppen spis eller ugn?

Om luftvärmepumpen är utrustad med ett så kallat ugnsläge kan den användas för att sprida ut den värme som uppstår i öppna spisar eller spisar i lägenheten. I ugnsläge cirkulerar pumpen den luft som ugnen eller spisen producerar jämnt över ett större område.

 

Hur får man effektivast ner värmekostnaderna med en luftvärmepump?

Luftvärmepumpen fungerar genom en kompressionsteknik som förbrukar minst el när pumpen får stå påslagen så långa perioder som möjligt. De största inbesparingarna får du när pumpen fungerar på deleffekt och inte behöver gå på fulla varv.

 

  1. Håll luftvärmepumpen påslagen hela tiden. Om du använder den t.ex. bara kvällstid kommer pumpen att bli tvungen att gå på full effekt, vilket innebär att elförbrukningen stiger betydligt.
  2. Köp luftvärmepumpen av en expert som kan dimensionera effekten rätt med hänsyn till utrymmet. Om pumpen har för låg effekt kommer den att gå på fulla varv hela tiden och förbruka mer elektricitet, samtidigt som den slits fortare. Om pumpen igen är för stor går den inte kontinuerligt utan håller pauser, vilket igen ökar energiförbrukningen, och även i detta fall slits den fortare.
  3. Ställ in din huvudvärmekälla på 3–4° C lägre temperatur än värmepumpen. Om du ställer in din värmepump på +21° C ska olje- eller elvärmen alltså stå på +18° C. Om du t.ex. har gamla och trögt fungerande termostater i dina värme-element, stäng dem helt under de perioder när värmepumpen själv klarar uppvärmningen. Så säkerställer du att inte två värmesystem står på samtidigt.
  4. Använd aldrig luftvärmepumpen i automatläge. Automatläget håller temperaturen ”med våld” på det du ställt in den på. Om du t.ex. ställer in den på +22° C och samtidigt eldar en brasa i öppenspisen kommer rumstemperaturen att stiga till över +22° C, vilket leder till att pumpen börjar kyla luften.
  5. Underhåll luftvärmepumpen enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Det allra viktigaste är att se till att rumsenheten är ren och dammfri. Om damm kommer åt värmeväxlaren under filtren och stannar kvar där klarar inte apparaten längre av att värma luften effektivt, vilket leder till att både uppvärmningen och nedkylningen blir dyrare.