Taloyhtiön esteettömyyremontti nostattaa usein tunteita ja remonttiin
ryhtymisestä saatetaan olla eri mieltä. Usein ajatellaan, että
esteettömyydestä hyötyvät vain apuvälineen käyttäjät ja vanhukset.
Todellisuudessa esteettömyydestä hyötyvät kaikki taloyhtiössä kävijät.
Esteetön sisäänkäynti jossa ovet avautuvat automaattisesti ja oven
edustalla ei ole kynnyksiä, helpottaa monessa tilanteessa myös
tervejalkaisia. Esteettömyydestä on hyötyä jokaiselle kantamusten
kanssa, muuton yhteydessä sekä lasten ja lemmikkien kanssa kuljettaessa.
Esteettömyys on nykypäivänä monelle myös yksi tärkeä kriteeri, joka
vaikuttaa ostopäätökseen. Monet nuoret perheet arvostavat
esteettömyyttä liikkuessaan vaunujen ja pienten lasten kanssa. Toinen
kasvava joukko on vielä työssäkäyvät, eläkeikää lähestyvät aikuiset.
Tätä joukkoa kutsutaan varautujiksi. Tämä varautujien ryhmä muuttaa ja
ostaa asunnon silmälläpitäen eläkeikää. Halutaan loppuelämän koti,
jossa pärjää myös silloin, jos liikuntakyky heikkenee.

Voiko esteettömyysremontin tehdä talvella?

Esteettömyysremontti voidaan tehdä myös talvella. Remottiin kuuluu
yleensä sekä sisä- että ulkotöitä, joita voidaan rytmittää säiden
mukaan. Pihatöiden eteneminen riippu tietenkin talvesta. Tänä talvena
ei lumesta ja pakkasesta ole ollut haittaa. Kovana pakkastalvena
joudutaan varautumaan mahdolliseen maan sulatukseen ja lumitöiden
tekemiseen, mikäli remonttiin kuuluu pihan muokkausta tai luiskan
rakentamista.

Onko ulko-ovien vaihto tarpeelista?

Usein esteettömyysremontissa vaihdetaan taloyhtiön pääovet. Ovien
vaihdon tarpeeseen vaikuttaa mm. ovien kunto, kulkuaukon leveys ja
kynnyskorkeus. Esteettömyydessä mitataan oven vapaata leveyttä, jonka
tulee olla vähintään 850 mm, jotta siitä mahtuu kulkemaan apuvälineen
kanssa. Toinen vaikuttava seikka on oven kynnys. Kynnyskorkeus tulisi
olla maksimissaan 20 mm. Mikäli vanhoissa ovissa ei ole automatiikkaa
entuudestaan, täytyy oven rakenteen kestävyys arvioida huolellisesti,
ennen kuin siihen aletaan asentamaan ovikonetta.

Jos taloyhtiön julkisivu halutaan säilyttää mahdollisimman
muuttumattomana, uusien ovien väri voidaan valita vanhojen ovien värin
mukaan. Normaalisti värin valinta tehdään RAL-kartan väriliuskojen
avulla, jolloin päästään mahdollisimman lähelle entistä väriä tai
talon julkisivuun sointuvaa väriä. Kun ovien väri on valittu
sointuvaksi julkisivuun, uudet ovet istuvat taloyhtiön julkisivuun
kauniisti, nostaen taloyhtiön arvoa.

Ota yhteyttä
Tarja Oikarinen

p. 040 680 4950
tarja.oikarinen@disneoy.com