Kiinteistön ilmanvaihtokanaviin kertyy pölyä ja epäpuhtauksia, jotka heikentävät ilmanvaihdon toimivuutta. Tämän seurauksena sisäilman laatu heikkenee. Ilmanlaadun heikkenemistä voi olla vaikea huomata, koska se tapahtuu pikkuhiljaa. Huonon sisäilman aiheuttamia oireita voivat olla mm. limakalvojen ja silmien kuivuminen ja ärsytys sekä ilman tunkkaisuus. Pahimmillaan puhdistamattomat ilmanvaihtokanavat saattavat aiheuttaa vaurioita kiinteistön rakenteisiin. Seiniin ja kattoon ilmaantuneet tummat läikät voivat kieliä kosteudesta ja mahdollisesti homevauriosta. Likaiset ilmanvaihtokanavat ovat lisäksi merkittävä paloturvallisuusriski. 

Kuinka usein kodin ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa?

Ilmanvaihtokanavien suositeltu puhdistusväli on riippuvainen käytössä olevasta IV-järjestelmästä ja asuinalueesta. Koneellisissa ilmanvaihtojärjestelmissä ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on 3-8 vuotta, ilmanvaihtoputkien likaisuudesta riippuen. Painovoimaisissa ja huippuimurilla toimivissa kiinteistöissä sopiva puhdistusväli on noin 8-15 vuotta. Ilmanvaihtokanavien puhdistus on suositeltavaa myös suurempien remonttien jälkeen, jolloin kanaviin on voinut kertyä normaalia enemmän pölyä ja likaa. Yksityisissä kodeissa puhdistusta ei ole lailla määrätty, mutta ilmanvaihtokanavien puhdistus kannattaa kuitenkin suorittaa säännöllisesti.

Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto

Iv-koneen suodattimet tulisi vaihtaa 2-3 kertaa vuodessa, asuinpaikasta riippuen. Suodattimilla on oleellinen vaikutus sisäilman laatuun ja kanavien puhdistusvälin pituuteen.

Miten ilmanvaihtokanavat puhdistetaan?

Ilmanvaihtokanavien ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen aloitetaan alipaineistamalla ilmanvaihtojärjestelmä. Alipaineistamisen jälkeen venttiilit irrotetaan ja tulpataan niin, että imu keskittyy yhteen kanavaan kerrallaan. Ilmanvaihtojärjestelmän kanavisto puhdistetaan pyörivällä harjastolaitteella. Kanavistosta irtoava pöly ja lika puhdistetaan alipaineistajassa olevien suodatinten avulla, jolloin se ei pääse kiinteistöön. Kun ilmanvaihtokanavat on harjattu, venttiilit pestään ja tiivisteiden kunto tarkastetaan.

Huollon yhteydessä ilmanvaihtokone ja lämmönvaihdinkennot puhdistetaan. Ilmanvaihtokoneen moottorit puhdistetaan ja mahdolliset korroosiovauriot korjataan. Koneiden laakerien kunto ja kondensiovesiputken toimivuus tarkistetaan. Puhdistystyön jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä säädetään IV-suunnitelmien mukaisesti. Puhdistuksesta ja säätötyöstä tehdään pöytäkirjat. Pöytäkirjoista annetaan oma kappale rakennuksen tai huoneiston omistajalle ja haltijalle.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus julkisissa tiloissa on lakisääteistä (pelastustoimilaki (561/1999) 88 §)

Kerran vuodessa puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

1) ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

2) ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita

3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Vähintään viiden vuoden välein puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

1) sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

2) päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot

Kysy lisää ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta

Ville Inkinen
p. 0400 782 385
ville.inkinen(a)disneoy.com