Ulkoyksikön asennus

Lämpöpumpun sijoittaminen kerrostalossa onnistuu helposti niin, että ulkoyksikkö asennetaan parvekkeelle. Yleensä ulkoyksikkö ei saa näkyä julkisivulle, minkä vuoksi se asennetaan lähelle lattiapintaa. Laite varustetaan värinänvaimennuskumeilla ja joskus myös parveketelineellä. Ulkoyksikön voi halutessaan naamioida mieleisekseen esim. pöydäksi tai tasoksi. Lasitetulla parvekkeella, vähintään yhden ikkunan on oltava auki, kun laite on päällä.

Sisäyksikön asennus

Sisäyksikkö vaatii leveydessä tilaa 80 cm ja korkeudessa 40 cm. Sisäyksiköt ovat lähes kaikilla merkeillä kooltaan 80 cm x 30 cm ja sisäyksikön päälle on hyvä jättää 5-10 cm tilaa, ilmankiertoa varten. Sisäyksikkö sijoitetaan vähintään kahden metrin päähän ulkoyksiköstä ja maksimissaan 4-20 m päähän, laitemallista riippuen.

Kondensiovesi

Jäähdytinlaitteen sisäyksikössä syntyy kondensiovettä, joka johdetaan letkua pitkin parvekkeelle. Parvekkeella vesi voidaan johtaa sadevesikouruun tai kerätä sille tarkoitettuun astiaan.

Sisä- ja ulkoyksikön välinen putkitus

Sisä- ja ulkoyksikön väliin asennetaan kylmäaineputket, kondenssivesiputket sekä tarvittavat sähkö- ja informaatioputket. Yksiköiden välille tulevat kaapelit ja putket asennetaan erilliseen kouruun. Kondenssivesiletku vaatii pienen kaadon, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Putkimatka tulee olla korkeintaan 5-7 m.

Sähköistys

Laitteen sähköistys tehdään joko ulko- tai sisäyksiköltä. Sähkö voidaan ottaa sisä- tai ulkopistorasiasta, pistotulpalla. Mikäli sähkö liitetään kiinteästi, syöttö varustetaan turvakytkimellä. Sulakekooksi riittää normaalisti 10A, mikäli ryhmässä ei ole ennestään paljon muuta kuormaa.