Taloyhtiön esteettömyys on kaikkien etu

Yhtä useammassa taloyhtiössä on apuvälineiden käyttäjiä ja näiden määrä tulevaisuudessa todennäköisesti kasvaa entisestään. Yleisimmät ongelmakohdat taloyhtiössä ovat tasoerot sisäänkäynnin edessä, raskaat ovet ja korkeat kynnykset. Näiden ongelmakohtien korjaaminen on kuitenkin kaikkien talon käyttäjien etu, ei ainoastaan vanhusten ja vammaisten. Ostoskassien, lastenvaunujen tai koiran kanssa liikkuminen on helpompaa tai ainakin mukavampaa, kun ovet avautuvat automaattisesti ja kulkureitillä ei ole kynnyksiä tai askelmia. Taloyhtiön estettömyys helpottaa kaikkien arkea, toisille se on välttämättömyys, toisille mukavuustekijä. Esteetön taloyhtiö on kaikille käyttäjille turvallinen elinympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus mahdollisimman omatoimiseen elämään. Esteettömyys voi olla tulevaisuudessa myös taloyhtiön myyntivaltti. Väestön ikääntyessä, esteettömien asuntojen tarve kasvaa jatkuvasti. Uusissa taloissa taloyhtiön esteettömyys on yleisesti huomioitu hyvin, mutta uusia asuntoja ei riitä tulevaisuudessa kaikille tarvitsijoille. Onkin laskettu, että esteettömien asuntojen tarve vuonna 2030 on maassamme noin miljoona. Tällä hetkellä meillä on esteettömiä asuntoja noin 300 000 kappaletta. Nykyisellä rakentamisvauhdilla uusia, asuntoja rakentuu vuosittain 15 000-20 000 kappaletta. Uusien asuntojen lisäksi tarvitaan siis myös voimakasta panostusta esteettömäksi korjaamiseen.

Vanhaa korjattaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että vanha rakennus asettaa aina omat haasteensa esteettömyyden toteuttamiselle. Varsinkin keskustassa, tontit ovat monesti pieniä ja lähellä jalkakäytävää, jolloin tilaa esteettömyysratkaisuille ei aina ole riittävästi, jolloin saataisiin täysin suositustenmukainen ratkaisu. Esteettömyys onkin toteutettava rakennuksen ja ympäristön ehdoilla. Tärkeintä on se, että tehdyt ratkaisut ovat turvallisia ja esteettömyyttä parantavia.

Taloyhtiöt voivat hakea esteettömyysavustusta, esteettömyysremontille. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla mm. kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden rakentaminen. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Päätös avustuksesta on saatava ennen töiden aloittamista. Esteettömyysavustuksen liitteeksi on hyvä liittää esteettömyyskartoitus. Esteettömyyskartoituksella selvitetään taloyhtiön esteettömyyden taso esim. sisäänkäyntien osalta ja nostetaan esille esteettömyyden ongelmakohdat. Kuvallinen esteettömyysraportti sisältää selostuksen taloyhtiön esteettömyyden tilanteesta sekä parannusehdotuksia. Esteettömyyskartoituksen hinta määräytyy kohteen koon ja kartoituksen laajuuden mukaan.